Oddelenie anorganickej chémie FChPT

 Oddelenie anorganickej chémie na stránke FChPT
 Oddelenie anorganickej chémie na Facebook-u (spravuje Doc. Ing. J. Pavlik, PhD.)
 Oddelenie anorganickej chémie na YouTube (spravuje Doc. Ing. I. Šalitroš, PhD.)
 International conference on coordination and bioinorganic chemistry (ICCBIC) (spravuje Ing. M. Tatarko, PhD.)
 "Potulky nejednej vzorky" (Ing. M. Puchoňová, PhD.)
 Dmitrij Ivanovič Mendelejev (Ing. M. Puchoňová, PhD.)
 Poster k 70. narodeninám nášho oddelenia (2011)

 

 

História oddelenia

V roku 1940 vznikol Ústav anorganickej chémie súčasne s Odborom chemickotechnologického inžinierstva. Prvým vedúcim ústavu a zároveň dekanom odboru bol RNDr. T. Krempaský. V roku 1951 bol ústav premenovaný na Katedru anorganickej chémie. Od januára 2006 pracovisko funguje ako Oddelenie anorganickej chémie.

Ťažisko pedagogickej činnosti oddelenia spočíva vo výučbe predmetov Anorganická chémia a Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie v 1. ročníku bakalárskeho štúdia. V inžinierskom štúdiu oddelenie vychováva študentov študijného odboru Anorganická chémia, podieľa sa aj na výchove študentov iných študijných odborov a je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia vo vednom odbore Anorganická chémia.

 

 

Vedenie oddelenia

Vedúci oddelenia

Doc. Ing. Jozef Švorec, PhD.

 nová budova, blok B, 5. posch., č. 549     nová budova, blok B, 5. posch., č. 535     jozef.svorec@stuba.sk     02-59325-623

 

Zástupca vedúceho oddelenia

Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 461     nová budova, blok B, 5. posch., č. 533, 535, 539     peter.segla@stuba.sk     02-59325-209

 

Zástupca vedúceho oddelenia pre pedagogiku

Ing. Mário Izakovič, PhD.

 nová budova, blok B, 5. posch., č. 553     nová budova, blok B, 5. posch., č. 534     mario.izakovic@stuba.sk     02-59325-625

 

Tajomníčka oddelenia

Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 459     nová budova, blok B, 5. posch., č. 537     miroslava.puchonova@stuba.sk     02-59325-726

 

Sekretárka oddelenia

Andrea Micháleková

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 550     nová budova, blok B, 5. posch., č. 539     andrea.michalekova@stuba.sk     02-59325-622

 

 

Pracovníci oddelenia

Emeritní profesori

Prof. Ing. Marián Koman, DrSc.

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 552     marian.koman@stuba.sk     02-59325-612

 

Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 456     milan.melnik@stuba.sk

 

Prof. Ing. Jozef Šima, DrSc.

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 458     jozef.sima@stuba.sk

 

 

Pedagogickí pracovníci

Ing. Mário Izakovič, PhD.

 nová budova, blok B, 5. posch., č. 553     nová budova, blok B, 5. posch., č. 534     mario.izakovic@stuba.sk     02-59325-625

 

Doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.

 nová budova, blok B, 5. posch., č. 545     nová budova, blok B, 4. posch., č. 442, 443     vladimir.jorik@stuba.sk     02-59325-629

 

Ing. Jaroslava Maroszová, PhD.

 nová budova, blok B, 5. posch., č. 551     nová budova, blok B, 5. posch., č. 537, 539     jaroslava.maroszova@stuba.sk     02-59325-614

 

Prof. Ing. Ján Moncoľ, DrSc.

 nová budova, blok B, 3. posch., č. 357     nová budova, blok B, 5. posch., č. 536     jan.moncol@stuba.sk     02-59325-186    0907-797894

 

Ing. Milan Piroš, PhD.

 nová budova, blok B, 3. posch., č. 361     nová budova, blok B, 5. posch., č. 534     milan.piros@stuba.sk

 

Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 461     nová budova, blok B, 5. posch., č. 533, 535, 539     peter.segla@stuba.sk     02-59325-209

 

Ing. Miroslav Tatarko, PhD.

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 455     nová budova, blok B, 5. posch., č. 534     miroslav.tatarko@stuba.sk     0907-727695     anorganika.online/tatarko

 

 

Vedecko-výskumní pracovníci

Ing. Barbora Brachňaková, PhD.

 nová budova, blok B, 3. posch., č. 355     nová budova, blok B, 5. posch., č. 532     barbora.brachnakova@stuba.sk

 

RNDr. Lubor Dlháň, PhD.

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 460     nová budova, blok B, 3. posch., č. 345     lubor.dlhan@stuba.sk

 

Ing. Flóra Jozefíková, PhD.

 nová budova, blok B, 3. posch., č. 360     nová budova, blok B, 5. posch., č. 536, 537     flora.jozefik@stuba.sk     02-59325-191     0911-496341

 

Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.

 nová budova, blok B, 5. posch., č. 548     nová budova, blok B, 5. posch., č. 535     vladimir.kuchtanin@stuba.sk     02-59325-610

 

Doc. Ing. Ján Pavlik, PhD.

 nová budova, blok B, 3. posch., č. 354     nová budova, blok B, 5. posch., č. 532     jan.pavlik@stuba.sk     02-59325-184

 

Ing. Lukáš Pogány, PhD.

 nová budova, blok B, 5. posch., č. 547     nová budova, blok B, 5. posch., č. 532     lukas.pogany@stuba.sk     0944-112569     www.youtube.com/poganylukas     www.instagram.com/poganylukas

 

Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 459     nová budova, blok B, 5. posch., č. 537     miroslava.puchonova@stuba.sk     02-59325-726

 

Doc. Ing. Ivan Šalitroš, DrSc.

 nová budova, blok B, 3. posch., č. 359     nová budova, blok B, 5. posch., č. 532     ivan.salitros@stuba.sk     anorganika.online/salitros

 

Ing. Rastislav Šípoš, PhD.

 nová budova, blok B, 3. posch., č. 356     nová budova, blok B, 5. posch., č. 534     sipos.rastislav@stuba.sk

 

Doc. Ing. Jozef Švorec, PhD.

 nová budova, blok B, 5. posch., č. 549     nová budova, blok B, 5. posch., č. 535     jozef.svorec@stuba.sk     02-59325-623

 

 

Technickí pracovníci

Bc. Jolana Dubecová

 nová budova, blok B, 3. posch., č. 347, 348     jolana.dubecova@stuba.sk     02-59325-203

 

Bc. Sylvia Lazovská

 nová budova, blok B, 5. posch., č. 541     nová budova, blok B, 5. posch., č. 533     sylvia.lazovska@stuba.sk     02-59325-206

 

Andrea Micháleková

 nová budova, blok B, 5. posch., č. 550     nová budova, blok B, 5. posch., č. 539     andrea.michalekova@stuba.sk     02-59325-622

 

Marta Sprušanská

 nová budova, blok B, 5. posch., č. 546     nová budova, blok B, 3. posch., č. 347, 348     marta.sprusanska@stuba.sk     02-59325-628

 

 

Doktorandi

Mgr. Matúš Lištiak

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 453     nová budova, blok B, 5. posch., č. 536     matus.listiak@stuba.sk

 

Ing. Nikoleta Malinová

 nová budova, blok B, 3. posch., č. 361     nová budova, blok B, 5. posch., č. 532     nikoleta.malinova@stuba.sk     02-59325-611

 

Ing. Karin Preinerová

 nová budova, blok B, 3. posch., č. 361     nová budova, blok B, 5. posch., č. 537     karin.preinerova@stuba.sk     02-59325-611

 

Ing. Alexandra Šagátová

 nová budova, blok B, 3. posch., č. 361     nová budova, blok B, 5. posch., č. 532     alexandra.sagatova@stuba.sk     02-59325-611

 

Ing. Mária Tkáčová

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 453     nová budova, blok B, 5. posch., č. 535     maria.tkacova@stuba.sk

 

Ing. Rudolf Varga

 nová budova, blok B, 4. posch., č. 453     nová budova, blok B, 5. posch., č. 535     rudolf.varga@stuba.sk