Oddelenie anorganickej chémie FChPT

 Oddelenie anorganickej chémie na stránke FChPT
 Oddelenie anorganickej chémie na Facebook-u (spravuje Doc. Ing. J. Pavlik, PhD.)
 Oddelenie anorganickej chémie na YouTube (spravuje Doc. Ing. I. Šalitroš, PhD.)
 International conference on coordination and bioinorganic chemistry (ICCBIC) (spravuje Ing. M. Tatarko, PhD.)
 "Potulky nejednej vzorky" (Ing. M. Puchoňová, PhD.)
 Dmitrij Ivanovič Mendelejev (Ing. M. Puchoňová, PhD.)
 Poster k 70. narodeninám nášho oddelenia (2011)

 

 

História oddelenia

V roku 1940 vznikol Ústav anorganickej chémie súčasne s Odborom chemickotechnologického inžinierstva. Prvým vedúcim ústavu a zároveň dekanom odboru bol RNDr. T. Krempaský. V roku 1951 bol ústav premenovaný na Katedru anorganickej chémie. Od januára 2006 pracovisko funguje ako Oddelenie anorganickej chémie.

Ťažisko pedagogickej činnosti oddelenia spočíva vo výučbe predmetov Anorganická chémia a Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie v 1. ročníku bakalárskeho štúdia. V inžinierskom štúdiu oddelenie vychováva študentov študijného odboru Anorganická chémia, podieľa sa aj na výchove študentov iných študijných odborov a je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia vo vednom odbore Anorganická chémia.

 

 

Vedenie oddelenia

Vedúci oddelenia

Prof. Ing. Marián Koman, DrSc.

 NB, blok B, 5. posch., č. 549     NB, blok B, 5. posch., č. 535     marian.koman@stuba.sk     02-59325-623

 

Zástupca vedúceho oddelenia

Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.

 NB, blok B, 4. posch., č. 461     NB, blok B, 5. posch., č. 533, 535, 539     peter.segla@stuba.sk     02-59325-209

 

Zástupca vedúceho oddelenia pre pedagogiku

Ing. Mário Izakovič, PhD.

 NB, blok B, 4. posch., č. 552     NB, blok B, 5. posch., č. 534     mario.izakovic@stuba.sk     02-59325-612

 

Tajomníčka oddelenia

Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.

 NB, blok B, 4. posch., č. 459     NB, blok B, 5. posch., č. 537     miroslava.puchonova@stuba.sk     02-59325-726

 

Sekretárka oddelenia

Andrea Micháleková

 NB, blok B, 4. posch., č. 550     NB, blok B, 5. posch., č. 539     andrea.michalekova@stuba.sk     02-59325-622

 

 

Pracovníci oddelenia

Emeritní profesori

Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.

 NB, blok B, 4. posch., č. 456     milan.melnik@stuba.sk

 

Prof. Ing. Gregor Ondrejovič, DrSc.

 NB, blok B, 4. posch., č. 454     gregor.ondrejovic@stuba.sk

 

Prof. Ing. Jozef Šima, DrSc.

 NB, blok B, 4. posch., č. 458     jozef.sima@stuba.sk

 

 

Pedagogickí pracovníci

Ing. Mário Izakovič, PhD.

 NB, blok B, 5. posch., č. 552     NB, blok B, 5. posch., č. 534     mario.izakovic@stuba.sk     02-59325-612

 

Doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.

 NB, blok B, 5. posch., č. 545     NB, blok B, 4. posch., č. 442, 443     vladimir.jorik@stuba.sk     02-59325-629

 

Prof. Ing. Marián Koman, DrSc.

 NB, blok B, 5. posch., č. 549     NB, blok B, 5. posch., č. 535     marian.koman@stuba.sk     02-59325-623

 

Ing. Jaroslava Maroszová, PhD.

 NB, blok B, 5. posch., č. 551     NB, blok B, 5. posch., č. 537, 539     jaroslava.maroszova@stuba.sk     02-59325-614

 

Prof. Ing. Ján Moncoľ, DrSc.

 NB, blok B, 3. posch., č. 357     NB, blok B, 5. posch., č. 536     jan.moncol@stuba.sk     02-59325-186    0907-797894

 

Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.

 NB, blok B, 4. posch., č. 461     NB, blok B, 5. posch., č. 533, 535, 539     peter.segla@stuba.sk     02-59325-209

 

Ing. Miroslav Tatarko, PhD.

 NB, blok B, 4. posch., č. 455     NB, blok B, 5. posch., č. 534     miroslav.tatarko@stuba.sk     0907-727695     anorganika.online/tatarko

 

 

Vedecko-výskumní pracovníci

Ing. Barbora Brachňaková, PhD.

 NB, blok B, 3. posch., č. 355     NB, blok B, 5. posch., č. 532     barbora.brachnakova@stuba.sk

 

RNDr. Lubor Dlháň, PhD.

 NB, blok B, 4. posch., č. 460     NB, blok B, 3. posch., č. 345     lubor.dlhan@stuba.sk

 

Ing. Flóra Jozefíková, PhD.

 NB, blok B, 3. posch., č. 360     NB, blok B, 5. posch., č. 536, 537     flora.jozefik@stuba.sk     02-59325-191     0911-496341

 

Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.

 NB, blok B, 5. posch., č. 548     NB, blok B, 5. posch., č. 535     vladimir.kuchtanin@stuba.sk     02-59325-610

 

Doc. Ing. Ján Pavlik, PhD.

 NB, blok B, 3. posch., č. 354     NB, blok B, 5. posch., č. 532     jan.pavlik@stuba.sk     02-59325-184

 

Ing. Lukáš Pogány, PhD.

 NB, blok B, 5. posch., č. 547     NB, blok B, 5. posch., č. 532     lukas.pogany@stuba.sk     0944-112569     www.youtube.com/poganylukas     www.instagram.com/poganylukas

 

Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.

 NB, blok B, 4. posch., č. 459     NB, blok B, 5. posch., č. 537     miroslava.puchonova@stuba.sk     02-59325-726

 

Doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.

 NB, blok B, 3. posch., č. 359     NB, blok B, 5. posch., č. 532     ivan.salitros@stuba.sk

 

Ing. Rastislav Šípoš, PhD.

 NB, blok B, 3. posch., č. 356     NB, blok B, 5. posch., č. 534     sipos.rastislav@stuba.sk

 

Doc. Ing. Jozef Švorec, PhD.

 NB, blok B, 5. posch., č. 553     NB, blok B, 5. posch., č. 535     jozef.svorec@stuba.sk     02-59325-625

 

 

Technickí pracovníci

Bc. Jolana Dubecová

 NB, blok B, 3. posch., č. 347, 348     jolana.dubecova@stuba.sk     02-59325-203

 

Bc. Sylvia Lazovská

 NB, blok B, 5. posch., č. 541     NB, blok B, 5. posch., č. 533     sylvia.lazovska@stuba.sk     02-59325-206

 

Andrea Micháleková

 NB, blok B, 5. posch., č. 550     NB, blok B, 5. posch., č. 539     andrea.michalekova@stuba.sk     02-59325-622

 

Marta Sprušanská

 NB, blok B, 5. posch., č. 546     NB, blok B, 3. posch., č. 347, 348     marta.sprusanska@stuba.sk     02-59325-628

 

 

Doktorandi

Mgr. Matúš Lištiak

 NB, blok B, 4. posch., č. 453     NB, blok B, 5. posch., č. 536     matus.listiak@stuba.sk

 

Ing. Milan Piroš

 NB, blok B, 3. posch., č. 361     NB, blok B, 5. posch., č. 534     milan.piros@stuba.sk

 

Ing. Karin Preinerová

 NB, blok B, 3. posch., č. 361     NB, blok B, 5. posch., č. 537     karin.preinerova@stuba.sk

 

Ing. Martin Schoeller

 NB, blok B, 3. posch., č. 361     NB, blok B, 5. posch., č. 536     martin.schoeller@stuba.sk

 

Ing. Alexandra Šagátová

 NB, blok B, 3. posch., č. 361     NB, blok B, 5. posch., č. 532     alexandra.sagatova@stuba.sk

 

Ing. Mária Tkáčová

 NB, blok B, 4. posch., č. 453     NB, blok B, 5. posch., č. 535     maria.tkacova@stuba.sk

 

Ing. Rudolf Varga

 NB, blok B, 4. posch., č. 453     NB, blok B, 5. posch., č. 535     rudolf.varga@stuba.sk