Študenti niekedy počas labákov fotia, čo robia. Zaujímavé momenty tak zostanú navždy zachytené.

Celý fotoalbum dnes obsahuje 1673 fotiek a 166 videí.

Verím, že aj Vy prispejete počas semestra do nášho fotoalbumu.

 

 

Rekryštalizácia pentahydrátu síranu meďnatého
Recrystallization of copper(II) sulphate pentahydrate

 

 

Príprava akva-bis(aminoacetáto)meďnatého komplexu
Preparation of aqua-bis(aminoacetato)-copper(II) complex

 

 

Príprava dihydrátu dusičnanu peroxido-bis(pentaamminkobaltitého) a trihydrátu hydrogensíran-bis(síranu) superoxido-bis(pentaamminkobaltitého)
Preparation of peroxido-bis(pentaammine)cobalt(III) nitrate dihydrate and superoxido-bis(pentaammine)cobalt(III) hydrogen sulphate bis(sulphate) trihydrate

 

 

Príprava dihydrátu chloridu meďnatého
Preparation of copper(II) chloride dihydrate

 

 

Príprava dihydrátu šťaveľanu železnatého
Preparation of iron(II) oxalate dihydrate

 

 

Príprava dodekahydrátu síranu draselno-chromitého
Preparation of chromium(III) potassium sulphate dodecahydrate

 

 

Príprava heptahydrátu síranu horečnatého a hemihydrátu síranu vápenatého
Preparation of magnesium sulphate heptahydrate and calcium sulphate hemihydrate

 

 

Príprava heptahydrátu síranu železnatého
Preparation of iron(II) sulphate heptahydrate

 

 

Príprava hexahydrátu chloridu kobaltnatého
Preparation of cobalt(II) chloride hexahydrate

 

 

Príprava hexahydrátu síranu diamónno-železnatého (Mohrovej soli)
Preparation of diammonium iron(II) sulphate hexahydrate (Mohr’s salt)

 

 

Príprava hydratovaného oxidu hlinitého
Preparation of hydrated aluminium oxide

 

 

Príprava chloridu amónneho
Preparation of ammonium chloride

 

 

Príprava chloridu bis(etán-1,2-diamín)-dichloridokobaltitého
Preparation of bis(ethylenediamine)-dichloridocobalt(III) chloride

 

 

Príprava chloridu draselného
Preparation of potassium chloride

 

 

Príprava chloridu hexaamminkobaltitého
Preparation of hexaamminecobalt(III) chloride

 

 

Príprava chloridu hexaamminnikelnatého a síranu akva-tetraamminmeďnatého
Preparation of hexaammine nickel(II) chloride and aqua-tetraammine copper(II) sulphate

 

 

Príprava chloridu meďného
Preparation of copper(I) chloride

 

 

Príprava chloridu pentaammin-chloridokobaltitého
Preparation of pentaammine-chloridocobalt(III) chloride

 

 

Príprava jodičnanu draselného
Preparation of potassium iodate

 

 

Príprava jodidu ciničitého
Preparation of tin(IV) iodide

 

 

Príprava jodidu meďného
Preparation of copper(I) iodide

 

 

Príprava jodidu olovnatého
Preparation of lead(II) iodide

 

 

Príprava kovov z ich oxidov redukciou vodíkom
Preparation of metals from their oxides by reduction with hydrogen

 

 

Príprava kyseliny trihydrogenboritej
Preparation of orthoboric acid

 

 

Príprava manganistanu draselného
Preparation of potassium permanganate

 

 

Príprava medi cementáciou
Preparation of copper

 

 

Príprava oxidu meďnatého
Preparation of copper(II) oxide dihydrate

 

 

Príprava heptahydrátu siričitanu sodného
Preparation of sodium sulphite heptahydrate

 

 

Príprava pentahydrátu tiosíranu sodného
Preparation of sodium thiosulphate pentahydrate

 

 

Príprava síranu bárnatého
Preparation of barium sulphate

 

 

Príprava síranu draselného
Preparation of potassium sulphate

 

 

Príprava tetraacetáto-diakvadichrómnatého komplexu
Preparation of tetraacetato-diaquadichromium(II) complex

 

 

Príprava tetrajodido-bis(trifenylfosfán)ciničitého komplexu
Preparation of tetraiodido-bis(triphenylphosphine)tin(IV) complex

 

 

Príprava trihydrátu tris(oxaláto)hlinitanu draselného a dihydrátu bis(oxaláto)meďnatanu draselného
Preparation of potassium tris(oxalato)-aluminate(III) trihydrate and potassium bis(oxalato)-cuprate(II) dihydrate

 

 

Príprava uhličitanu olovnatého a oxidu olovnatého
Preparation of lead(II) carbonate and lead(II) oxide

 

 

Vplyv teploty na zloženie reakčnej zmesi
Effect of temperature on the reaction mixture composition

 

 

Sklárske praktikum

 

 

Skúmavkové pokusy – Reakcie kovov s kyselinami

 

 

Destilácia mentolu vodnou parou z lístkov mäty (26. 4. 2016) 

 

 

Zaujímavosti, ktoré priniesla náhoda a študentská vynaliezavosť

 

 

Výmena okien v študentských laboratóriách (október 2014)

 

 

Kompletná prestavba študentských laboratórií (júl 2010)