Smajlík nezreagovanej granulky zinku z jednej laboratórnej práce.

Nech Vám prinesie úspech v ďalšom štúdiu!

 

Oddelenie anorganickej chémie

"Keď dostanem trochu peňazí, kúpim si knihy.

A ak mi niečo zostane, kúpim si jedlo a oblečenie."

Erasmus Rotterdamský (1466 – 1536)

"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať."

Názov šiestej kapitoly knihy "Veľká didaktika" (1630).

Jan Amos Komenský (1592 – 1670)

V sobotu 20. marca o 16:33 nastane jarná rovnodennosť.

Svetlo a teplo zvíťazia nad tmou a zimou.

Všetkým ženám prajeme veľa všetkého, čo robí život krajším.

 Všetko najlepšie k Vášmu sviatku!

 

Materiály k zimnému semestru nájdete na podstránke anorganika.online/zs

Na Slovensko sa vrátili prvé sťahovavé vtáky.

Dištančná forma výuky

Od pondelka 8. 11. 2021 predchádza Bratislava do 1. (červeného) stupňa ohrozenia.

Výuka na FChPT prechádza na dištančnú formu.

 

 Aktualizácia organizačných pokynov k pedagogickému procesu...

Naučte sa naspamäť periodicku tabuľku prvkov!

 

Otestujte sa!

 

Dôležité linky

  Príručka pre prvákov od starších študentov 17,18 MB
  Úvod do štúdia
  Dôležité dokumenty a informácie
  Akademický informačný systém (AIS) FChPT
  Rozvrh hodín (FChPT)
  Rozvrh hodín (Oddelenie anorganickej chémie) 137,91 kB
  Plán 2. poschodia ("seminárnej chodby") novej budovy FChPT 397,01 kB

Máte otázku? Napíšte na info@anorganika.online.