Oddelenie anorganickej chémie – anorganika.online/oddelenie
 Archív zimného semestra – anorganika.online/zs

 

Ďalšie podstránky

 Literatúra – 1. ročník bakalárskeho štúdia (Oddelenie anorganickej chémie)
 Periodická tabuľka prvkov
 Prečo
 Vysvetlivky
 Ako písať grécke písmená 99,24 kB

 

 

FChPT STU

 Hlavná stránka FChPT
 Dôležité dokumenty a informácie
 Akademický informačný systém (AIS) FChPT
 Príručka pre prvákov od starších študentov
 Úvod do štúdia
 Video o FChPT (2012) 13,3 MB
 Video o FChPT (2008) 5,6 MB
 Plán 2. poschodia ("seminárnej chodby") novej budovy FChPT 397,01 kB

 

 

Iné linky

 Študentská vedecká konferencia
 Európska noc výskumníkov