1. ročník bakalárskeho štúdia

2. ročník konverzného bakalárskeho štúdia

Študijný program B-BBFFCHBiochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie

Študijný program B-BIOTBiotechnológia

Študijný program B-CHIChemické inžinierstvo

Študijný program B-POVYKOPotraviny, výživa, kozmetika

Študijný program B-RPRiadenie procesov

Predmet N4190_4BAnorganická chémiaInfo

 

História študijnej literatúry na našom oddelení

 

Anorganická chémia

J. Šima, M. Koman, A. Kotočová, P. Segľa, M. Tatarko, D. Valigura

STU Bratislava 2016, 499 strán, ISBN 978-80-227-4630-4

 

Tretie vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijné programy AIM, Biot, ChI a PoVyKo, obsahuje učivo celého predmetu + riešené a neriešené príklady.

Anorganická chémia

J. Šima, M. Koman, A. Kotočová, P. Segľa, M. Tatarko, D. Valigura

STU Bratislava 2009, 480 strán, ISBN 978-80-227-3087-7

 

Druhé vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijné programy AIM, Biot, ChI a PoVyKo, obsahuje učivo celého predmetu + riešené a neriešené príklady.

Anorganická chémia

J. Šima, M. Koman, A. Kotočová, P. Segľa, M. Tatarko, D. Valigura

STU Bratislava 2005, 466 strán, ISBN 80-227-2272-3

 

Prvé vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijné programy AIM, Biot, ChI a PoVyKo, obsahuje učivo celého predmetu + riešené a neriešené príklady.

Anorganická chémia 1

J. Kohout, M. Melník

STU Bratislava 1997, 365 strán, ISBN 80-227-0972-7

 

Základná učebnica pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje učivo celého prvého semestra bez príkladov.

Anorganická chémia 2

G. Ondrejovič, R. Boča, E. Jóna, H. Langfelderová, D. Valigura

STU Bratislava 1995, 564 strán, ISBN 80-227-0740-6

 

Druhé vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje učivo celého druhého semestra bez príkladov.

Anorganická chémia

G. Ondrejovič, R. Boča, E. Jóna, H. Langfelderová, D. Valigura

Alfa, Bratislava, 1993, 600 strán, ISBN 80-05-01142-3

 

Prvé vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje učivo celého druhého semestra bez príkladov.