1. ročník bakalárskeho štúdia

2. ročník konverzného bakalárskeho štúdia

Študijný program B-CHEMATChémia, medicínska chémia a chemické materiály

Predmet N419S0_4BSeminár z chémieInfo

 

  Symbol_Chemistry 110,71 kB (Niektoré súbory využívajú aj tento typ písma TrueType)   Stiahnuť písmo

 

Všeobecné

  Program predmetu "Seminár z chémie" 223,34 kB (Ing. R. Šípoš, PhD.)
  Vzor testov S 117,03 kB (Ing. R. Šípoš, PhD.)     

 

 

Názvoslovie

  Súhrn názvoslovia anorganických látok z knihy Šima a kol.: Anorganická chémia, STU, 2009 193,68 kB (Prof. Ing. J. Šima, DrSc.)
  Princípy názvoslovia anorganických látok 159,36 kB (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.)
  Základné anorganické názvoslovie – Vyskúšajte sa! 170,74 kB (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Názvoslovie – príklady a výsledky 2,16 MB (Ing. V. Kuchtanin, PhD.)
  Test z anorganického názvoslovia 76,66 kB (Ing. R. Šípoš, PhD.)
  Zoznam ligandov + Názvoslovie koordinačných zlúčenín – Vyskúšajte sa! 190,71 kB (Ing. M. Tatarko, PhD.)

 

 

Výpočty

  Základné vzorce pre stechiometrické výpočty 162,59 kB (Ing. M. Tatarko, PhD.)  
  "Dohoda" o rozsahu chemickej reakcie 194,13 kB (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  O lineárnej interpolácii 300,43 kB (Ing. M. Tatarko, PhD.)  
  O ideálnom plyne 139,39 kB (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  O logaritme 198,72 kB (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Krivky rozpustnosti anorganických látok používaných na laboratórnom cvičení 250,59 kB (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Tabuľka rozpustnosti anorganických látok používaných na laboratórnom cvičení 263,28 kB (Ing. M. Tatarko, PhD.)

 

Výpočty v anorganickej chémii

A. Mašlejová, A. Kotočová, I. Ondrejkovičová, B. Papánková, D. Valigura

STU Bratislava 2018, 167 strán, ISBN 978-80-227-4766-0

 

Tretie vydanie úspešného výpočtového skripta pre všetky študijné programy, obsahom je totožné so staršími vydaniami.

 

 Stiahnuť 3,98 MB

Chemické tabuľky

D. Valigura, T. Gracza, A. Lásiková, A. Mašlejová, B. Papánková, J. Šima, K. Špirková, M. Tatarko

STU Bratislava 2018, 466 strán, ISBN 978-80-227-4768-4

 

Odporúčaná kniha pre všetky študijné programy, pre všetky formy výuky, užitočná i počas celého ďalšieho štúdia.

 

 Stiahnuť 10,49 MB
 Kapitola 1 – Zaokrúhľovanie císel v chemických výpočtoch (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 2 – Množstvo chemických látok (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 3 – Vyjadrenie zloženia sústav – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 3 – Vyjadrenie zloženia sústav – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 3 – Vyjadrenie zloženia sústav – 3. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 3 – Vyjadrenie zloženia sústav – 4. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 4 – Látkové bilancie v sústavách bez chemickej reakcie – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 4 – Látkové bilancie v sústavách bez chemickej reakcie – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 5 – Chemické reakcie a chemické rovnice – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 5 – Chemické reakcie a chemické rovnice – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 5 – Chemické reakcie a chemické rovnice – 3. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 8 – Autoprotolýza + Silné kyseliny a silné zásady – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 8 – Silné kyseliny a silné zásady – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 8 – Slabé kyseliny a slabé zásady – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 8 – Slabé kyseliny a slabé zásady – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 8 – Hydrolýza solí (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 9 – Rozpustnost málo rozpustných látok – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 9 – Rozpustnost málo rozpustných látok – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 10 – Komplexotvorné rovnováhy – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 10 – Komplexotvorné rovnováhy – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)